سوال کنید که به شما داده خواهد شد…

? سخنانی از حضرت عیسی(ع):

? ثروت خود را بر روی این زمین میندوزید، جایی که بید یا زنگ بدان آسیب می زند و یا دزدان آن را می ربایند. بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست. زیرا هر کجا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.

? سؤال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. زیرا هر که سؤال کند، به دست خواهد آورد، و آن کسی که طلب کند خواهد یافت و هر که بکوبد، به روی او گشوده خواهد شد.
و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و او سنگی به پسرش دهد؟ یا اگر ماهی خواهد ماری بدو بخشد؟ پس هرگاه شما که گناهکار و سنگدل هستید، به فرزندان تان چیزهای نیکو می بخشید، چقدر بیشتر پدر آسمانی تان، برکات خود را به شما خواهد بخشید، اگر از او بخواهید.

? نترسید از کسانی که میتوانند فقط بدن شما را بکشند ولی نمی توانند به روحتان صدمه ای بزنند. [ …] قیمت دو گنجشک چه قدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید.

Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *