بایگانی ماهیانه: تیر ۱۳۹۶چرا یک پزشک باید به عدالت اجتماعی اهمیت دهد؟

ماری باست، کمیسر سلامت شهر نیویورک، درباره این می گوید که چرا پزشکان باید به عدالت اجتماعی توجه نشان دهند.

او می گوید: “برای درخواست تغییر، لازم نیست همه پاسخها را داشته باشیم، تنها چیزی که احتیاج داریم شجاعت است.” او اکنون، برخلاف گذشته، در مورد هیچ ستمی که در حوزه کاری اش رخ می دهد سکوت نمی کند…

Share