ماه: آذر ۱۳۹۶

چند سخن از پیام آور رحمت

? امام حسین(ع)، به نقل از رسول خدا(ص) فرمود: هر که فرمانراوایی ستمگر را ببیند که حرام‌های خدا را حلال می‌شمرد، پیمان خدا را می‌شکند، با سنت رسول خدا مخالفت می‌کند و در میان بندگان خدا بر اساس گناه و تجاوز رفتار می‌کند، و نه با کردار خود بر او بشورد و نه با گفتار خود، آنگاه بر خداست که [در روز جزا] او را به همان جایگاهی در آورد که آن ستمگر را در می‌آورد.

? امام علی(ع): بارها از پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرمود: «ملتی که حق ضعیفان را از زورمندان بدون ترس و لرز نستاند هرگز پاک نمی‌شود و روی سعادت نمی‌بیند»

? پیامبراکرم(ص): هرگاه بدکار ستوده شود، عرش مى‌لرزد و پروردگار به خشم مى‌آید.

? پیامبراکرم(ص): هرکه نزد توانگری رود و از سر چشمداشت به آنچه او دارد در برابرش کرنش کند، دو سوم دینش از بین می‌رود.

? پیامبراکرم(ص): هر کس دوست داشته باشد که او نشسته باشد و مردم در برابرش بایستند، جایگاهش در آتش است.

? پیامبراکرم(ص): روز قیامت بدترین مردم در پیشگاه خدا کسانی هستند که مردم از ترس گزندشان به آن‌ها احترام بگذارند.

? مردی را پیش پیامبر(ص) آوردند و گفتند: «این شخص می‌خواسته شما را بکشد.» پیامبر(ص) دستور داد او را رها کنند و با گذشتن از خطای او، قصاص قبل از جرم را مردود دانست و به آن مرد فرمود: «نترس، بر فرض که چنان قصدی هم داشته‌ای، اما بر من که دست نیافته‌ای.»

? خدا را به یاد فرمانروایان امتم پس از خود می‌آورم … [و از آنان می‌خواهم که] درِ خانه‌ی خود را به روی مردم مبندند که در این صورت قدرتمندان و توانگران ایشان، ضعیفانشان را خواهند خورد!

? برگرفته از: http://ayat.ir/bx1lR

وقتی که گزارشگر، خود، داستان می شود

گیله دو ولی از زندگی پرزرق و برق خود به عنوان عکاس مد دست کشید تا دور دنیا سفر کند و داستان مردم در حاشیه و به دست فراموشی سپرده شده را مستند کند. وقتی مشغول این کار در افغانستان بود، پایش روی مین رفت و این حادثه هولناک باعث شد سه عضوش را از دست بدهد. او در این سخنرانی برای ما از داستانهای زندگی های از دست رفته و به دست آمدہ – از جمله در مورد خودش – می گوید.

سوال کنید که به شما داده خواهد شد…

? سخنانی از حضرت عیسی(ع):

? ثروت خود را بر روی این زمین میندوزید، جایی که بید یا زنگ بدان آسیب می زند و یا دزدان آن را می ربایند. بلکه گنج ها به جهت خود در آسمان بیندوزید، جایی که از بید و زنگ و دزد خبری نیست. زیرا هر کجا گنج توست، دل تو نیز در آنجا خواهد بود.

? سؤال کنید که به شما داده خواهد شد. بطلبید که خواهید یافت. بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. زیرا هر که سؤال کند، به دست خواهد آورد، و آن کسی که طلب کند خواهد یافت و هر که بکوبد، به روی او گشوده خواهد شد.
و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و او سنگی به پسرش دهد؟ یا اگر ماهی خواهد ماری بدو بخشد؟ پس هرگاه شما که گناهکار و سنگدل هستید، به فرزندان تان چیزهای نیکو می بخشید، چقدر بیشتر پدر آسمانی تان، برکات خود را به شما خواهد بخشید، اگر از او بخواهید.

? نترسید از کسانی که میتوانند فقط بدن شما را بکشند ولی نمی توانند به روحتان صدمه ای بزنند. [ …] قیمت دو گنجشک چه قدر است؟ خیلی ناچیز، ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی افتد. تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. پس نگران نباشید. در نظر خدا شما خیلی بیشتر از گنجشک های دنیا ارزش دارید.