نکات قرآنی

با توجه به اینکه بعضی دوستان در دسترسی به پیام‌رسان‌ها مشکل دارند، از این به بعد نکات قرآنی مربوط به برنامه مطالعه گروهی قرآن در این صفحه نیز منتشر خواهد شد.

برای دیدن نکات قدیمی‌تر به کانال تلگرام برنامه مراجعه کنید.


سورهٔ رعد

سورهٔ یوسف(ع)

سورهٔ هود(ع)

سورهٔ یونس(ع)


سورهٔ توبه