بایگانی برچسب: sوقتی که گزارشگر، خود، داستان می شود

گیله دو ولی از زندگی پرزرق و برق خود به عنوان عکاس مد دست کشید تا دور دنیا سفر کند و داستان مردم در حاشیه و به دست فراموشی سپرده شده را مستند کند. وقتی مشغول این کار در افغانستان بود، پایش روی مین رفت و این حادثه هولناک باعث شد سه عضوش را از دست بدهد. او در این سخنرانی برای ما از داستانهای زندگی های از دست رفته و به دست آمدہ – از جمله در مورد خودش – می گوید.

Share


با نگاه کردن، می‌توانیم دنیایی را به روی دیگری بگشاییم

کارینا ماریلو، مادری است که در ویدئوی زیر از تجربه‌های خود از برقراری رابطه با فرزندش که مبتلا به اوتیسم است سخن می‌گوید.

پرورش یک کودک مبتلا به اوتیسم، اغلب تجربه‌ای دشوار است و همراهی و همفکری زیادی را می‌طلبد. این سخنرانی می‌تواند کمک خوبی برای والدین این کودکان باشد.

اما چیزی که در مورد این سخنرانی برای من جالب بود، این نکته است که راهنمایی‌های کارینا ماریلو تنها به درد ایجاد رابطه با کودکان مبتلا به اوتیسم نمی‌خورد؛ او معتقد است که «با نگاه کردن، می‌توانیم دنیایی را به روی دیگری بگشاییم.» راهی که او می‌نماید، راهی برای از نو ملاقات کردن هر انسانی، و گشودن درِ دنیاهای نو به روی دیگران و خودمان است.

Share