نکات قرآنی

با توجه به اینکه بعضی دوستان در دسترسی به پیام‌رسان‌ها مشکل دارند، از این به بعد نکات قرآنی مربوط به برنامه مطالعه گروهی قرآن در این صفحه نیز منتشر خواهد شد.

برای دیدن نکات قدیمی‌تر به کانال تلگرام برنامه مراجعه کنید.


سورهٔ ذاریات

سورهٔ احقاف

سورهٔ شوری

سورهٔ غافر

سورهٔ زمر

سورهٔ ص

سورهٔ احزاب

سورهٔ سجده

سورهٔ لقمان

سورهٔ روم

سورهٔ قصص

سورهٔ نمل

سورهٔ شعراء

سورهٔ فرقان

سورهٔ مؤمنون

سورهٔ انبیاء

سورهٔ طه

سورهٔ مریم(س)

سورهٔ کهف


سورهٔ اسراء


سورهٔ نحل


سورهٔ حجر


سورهٔ ابراهیم(ع)


سورهٔ رعد


سورهٔ یوسف(ع)


سورهٔ هود(ع)


سورهٔ یونس(ع)


سورهٔ توبه